Treba da napišete šta prodajete, a šta kupujete. Odgovori treba da budu duhoviti.

Prodajem kišni dan.

Kupujem vedar osmeh.