... i dok je sanjarila nije ni primetila da je već pao mrak...