...izpremešta nameštaj, kako bi mogla da svoj novi TV...