U našoj kući svi imamo neki hobi.
Ja puštam zmajeve, tata pušta golubove, a mama pušta čekove.