Курс почео дефинисањем националних циљева
http://www.vreme.com/arhiva_html/437/5.html