Присећајући се трасе пута поред Лима (трагајући за одговором на питање "које је ово место"), нашла сам заиста лепу географску и ауто карту Србије и Црне Горе.
Можда вам буде од помоћи, у припремама за следеће путовање.
http://www.mfa.gov.yu/Srpski/Facts/Map/index_s.html