Da li imate pravo na besplatne akcije možete proveriti na linku: Besplatne akcije - provera

U formular sa leve strane upišite matični broj, prezime, srednje ime i ime.

Pravo na besplatne akcije imaju svi građani koji ispunjavanju sledeće uslove (svi uslovi moraju biti ispunjeni):

* Da su punoletni na dan 31. decembar 2007. godine
* Da su državljani Republike Srbije na dan 3. januar 2008. godine
* Da su na dan 30. juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije
* Da su upisani u birački spisak
* Da u dosadašnjem procesu privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije


SVI DOBIJAJU JEDNAK BROJ AKCIJA SVAKOG PREDUZEĆA I JEDNAKU NOVČANU NAKNADU! CEO POSTUPAK JE BESPLATAN!