Foto herbarijum možete pogledati na sajtu
http://herbarijum-blog.blogspot.com