Na poslu sam čuo da je nepravolno reći: Bio sam u UŽicu.

A pravilno: Bio sam u UŽicama.

Meni je ono prvo logičnije, ali moŽda grešim.