Ako vam pri procesu izbora potencijalnih kandidata za poslove
nije jasno koje radno mesto biste mogli da im dodelite
iskoristite ove postupke i kriterijume:

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu
2. Uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima
3. Kandidate ostavite u sobi oko 6 h i nakon toga se vratite u sobu i
analizirajte situaciju prema sljedećim kriterijima:

Ako su prebrojali sve cigle - KNJIGOVODSTVO .
Ako su prebrojali sve cigle VIŠE puta - REVIZIJA .
Ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po celoj sobi -RAZVOJ i ISTRAZIVANJE .
Ako su cigle sistematski podeljene po cijeloj sobi - PLANIRANJE .
Ako se gađaju međusobno ciglama - VODITELJI PROIZVODNJE .
Ako svi spavaju - ZAŠTITA NA RADU / PORTIR .
Ako su sve cigle usitnili u sitne delove - IT SEKTOR .
Ako samo sede bez veze okolo cigli i razgovaraju - PERSONAL .
Ako su već svi otišli kući- MARKETING .
Ako besciljno gledaju kroz prozor -STRATEŠKO PLANIRANJE .
Ako su razdraženi i energično diskutuju međusobno, ali nisu pomakli ni jednu ciglu - UPRAVA / TOP MANAGEMENT .
Ako su sazidali profesionalnu pekaru s dimnjakom, spremili dobar hleb i svi su već pijani - TEHNIČKA SLUŽBA .
Ako su sve cigle nestale - VLADA Republike SRBIJE