Uplata kredita za VoIP telefoniranje, pozivi ka inostranstvu već od 0,01€ po minutu razgovora Aliexpress INT
Prikaz rezultata 1 do 1 od ukupno 1

Tema: Dokumenti potrebni za dobijanje pasoŠa

 1. #1
  Datum priključivanja
  Oct 2002
  Poruka
  6

  Dokumenti potrebni za dobijanje pasoša

  Informacije sa sajta MUPa su:  - грађани који поседују биометријску личну карту прилажу само претходни пасош и доказ о уплаћеној надокнади за израду пасоша.

  BIOMETRIJSKI PASOŠ  Za izdavanje biometrijskog pasoša za punoletno lice potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

  1. važeću ličnu kartu, na uvid, radi utvrđivanja identiteta podnosioca zahteva
  2. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša
  3. pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni
  4. nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 5h5cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini)
  5. i druga dokumenta kojima se dokazuju podaci iz zahteva
  6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša:


  • naknada za obrazac pasoša
  uplatilac: ime, prezime i adresa
  svrha: obrazac pasoša
  primalac: NBS
  iznos: 2000,00
  žiro račun: 980-333-07
  model: 97
  poziv na broj: 07007965 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)  Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša

  Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac pasoša


  NAPOMENA:

  - građani koji poseduju biometrijsku ličnu kartu prilažu samo prethodni pasoš i dokaz o uplaćenoj nadoknadi za izradu pasoša.  IZDAVANjE PASOŠA MALOLETNOM LICU


  Novi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.
  Rok važenja pasoša za maloletna lica

  Zakonom o izmeni Zakona o putnim ispravama, objavljenim u "Službenom glasniku R Srbije" br.104 od 16. 12. 2009. godine, član 19, koji se odnosi na rok važenja pasoša izdatih maloletnim licima, kao i o važnosti pasoša izdatih na starom "plavom" obrascu, izmenjen je i glasi:

  1. Licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine
  2. Licima mlađim od 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.
  3. Ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina  Zahtev za izdavanje novog pasoša za maloletno lice podnose oba roditelja, ili jedan od roditelja uz overenu pismenu saglasnost (u sudu ili opštini) drugog roditelja ili dokaz o starateljstvu, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

  1. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci)
  2. lična karta roditelja ili staratelja
  3. može se priložiti i fotografija veličine 50x50 mm
  4. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci, samo kod prvog izdavanja pasoša
  5. dokaz o uplaćenim nadoknadama.


  NAPOMENA:

  – maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište u policijskoj stanici na čijoj teritoriji žive.

  Putna isprava će se izdati u izuzetnim slučajevima bez saglasnosti drugog roditelja u slučajevima kada je jedan od roditelja:

  1. zaveden kao nestalo lice
  2. nepoznatog prebivališta ili boravišta
  3. umrlo lice
  4. staratelja kome je odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.

  U slučaju kada su roditelji razvedeni ili samohrani, maloletnom licu za pasoš nophodno je prisustvo roditelja-staratelja i pisana i (u sudu ili opštini) overena saglasnost drugog roditelja. Ukoliko je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga se dobija potrebni dokument (ostali prilozi su isti kao u prethodnom slučaju izuzetnog izdavanja pasoša).

  ISTOVREMENO PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA PASOŠ I LIČNU KARTU

  1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište***, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

  * ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid
  * uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid
  * izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – original na uvid
  * fotografiju veličine 5x5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta

  2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno prilikom izdavanja biometrijske lične karte, ili je već imaju, podnose zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

  * važeću ličnu kartu – na uvid i potvrdu o predatom zahtevu za biometrijsku ličnu kartu

  *** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana na adresi na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime republičke administrativne takse.
  Poslednji put uređena Nenad : 21-04-2010 u 23:33

Pravila ostavljanja poruka

 • Ne možete postaviti novu temu
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • Ne možete urediti svoje poruke
 •  

VoIP Jeftino telefoniranje sa inostranstvom - www.cent.rs
Agencija za Razvoj Interneta ARIN
Gift Ideas
Google Oglasi