Banka Intesa pokrenula je akciju čiji će rezultat biti obnova jednog od vitalno ugroženih spomenika kulture.
Imajući u vidu da Jošanička banja poseduje 5 izvora mineralnih voda i da se ubraja među balneološka naselja sa najtoplijom vodom u Evropi, ljubazno molim da kliknete za predlog obnove Starog kupatila u Jošaničkoj banji i date prednost obnovi spomenika koji će pomoći promovisanju i zaštiti zdravlja u odnosu na druge uvažene projekte.

http://www.mestokojevolim.rs/predloz...-/izbor_zirija

Hvala svima unapred!