Aliexpress WW   Banggood WW
Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 1 do 15 od ukupno 33

Tema: srđanova matematika

 1. #1
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33

  srđanova matematika

  Srđanova matematika

  -revizija sadašnje matematike-
  Name: ss-1.jpg
Views: 553
Size: 11.0 KB
  Marjanović Srđan

  M.Biljanica

  16201 Manojlovce

  ms.biljanica@gmail.com

  Uvod : Ja mislim da je sadašnja matematika ogranićena i grešna i da treba izvršiti reviziju sa svim novim stvarima koje sam otkrio . Objasniću matematički prostor pomoću dve polazne osnove ( prirodna i realna osnova ).


  Prirodna osnova

  Prirodna duž je ono što vidite na slici 1 . Prirodna duž ima svoj početak i svoj kraj , ovo svojstvo prirodne duži nazvaćemo tačkama ( sl.2). Prirodna duž je osnova dužine ( prirodno značenje ) . Dve i više prirodnih duži spajaju se tačkama .

  [S1] - prirodna duž [Sn] - je matematička činjenica

  [S2] - tačka ( prirodno značenje )

  [M1] - Definisanost prirodne duži . Dve tačke (AB) i dužina (a)

  [Mn] - Definisanost objekta - može biti statična ili dinamična
  Name: ss-2.png
Views: 632
Size: 8.4 KB
  Tačke ćemo obeležavati velikim slovima , duž ( dužinu ) malim slovima
  ------------------------------------------------------------------------------
  PRIRODNA MATEMATIKA

  Prepostavka:Prirodne duži [M1] se spajaju u smeru tačaka AB

  Proces:

  P1- AB..CD..ABC(AC)

  čita se : prirodna duž AB sa tačkom B , spaja se sa prirodna duž CD sa tačkom C , vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABC (AC)

  P2 -ABC(AC)..DE..ABCD(AD)

  čita se : duž ABC(AC) sa tačkom C , spaja se sa prirodna duž DE , vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABCD (AD)

  P3 - ABCD(AD)..EF..ABCDE(AE)

  ...

  Pn
  Name: ss-3.png
Views: 670
Size: 34.2 KB
  [S3] - duž - od prirodnih duži ( dve , više )

  duž možemo napisati sa svim svojim tačkama ili samo sa početnom i poslednjom tačkom

 2. #2
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka:sve tačke duži [S3]u beskonačnom obliku mogu se zameniti sa oznakama : (0),(0,1),(0,1,2),...(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),...
  Proces:
  N(0)={0,00,000,0000,...}
  N(0,1)={0,1,10,11,100,...}
  N(0,1,2)={0,1,2,10,11,12,20,...}
  ...
  N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ...}
  ...
  Name: ss-4.png
Views: 559
Size: 11.1 KB
  [S4] - brojevna duž
  [S5] - skup prirodnih brojeva N
  Koristićemo N(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,...}
  -------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:Brojevi imaju svoje tačke
  Proces:
  0=(.0)
  1=(.0,1)
  2=(.0,1,2)
  3=(.0,1,2,3)
  4=(.0,1,2,3,4)
  ...
  Name: ss-5.png
Views: 558
Size: 28.2 KB
  [S6] -tačke broja
  -----------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:Brojevi imaju suprotne tačke
  Proces:
  0=(s.0)
  1=(s.0,1)
  2=(s.0,1,2)
  3=(s.0,1,2,3)
  4=(s.0,1,2,3,4)
  ...
  Name: ss-6.png
Views: 515
Size: 28.3 KB
  [S7]-suprotne tačke broja

 3. #3
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Brojevi su medusobno uporedljivi
  Proces:
  P1-dva broja (a,b) su medusobno uporedljiva - a>b,a=b,a<b, ).(=(>,=,<)
  P2-tri broja (a,b,c) su medusobno upordljiva
  Name: ss-7.png
Views: 506
Size: 15.1 KB
  P3-cetiri broja (a,b,c,d) su medusobno uporedljiva
  Name: ss-7a.png
Views: 844
Size: 85.9 KB
  ...
  [S8]-uporedljivost brojeva
  SM-poznaje uporedljivost dva broja , uporedljivost tri broja (broj a uporedljiv je sa brojevima b c),
  ostale uporedljivost ne poznaje.
  --------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Broj se krece po brojevnoj duži
  Proces:
  P1-slika
  P2-slika
  P3-slika
  ...
  Name: ss-8.png
Views: 561
Size: 30.9 KB
  [S9]-pokretljivost broja
  SM-ne poznaje pokretljivost broja
  ----------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Broj I pokretni broj imaju kontakt
  Proces:
  P1-3+(.0)2=3
  P2-3+(.1)2=3
  P3-3+(.2)2=4
  P4-3+2=5 , isto kao I sadašnje sabiranje
  Name: ss-9.jpg
Views: 613
Size: 34.3 KB
  [S10]-sabiranje broja
  SM-poznaje samo jednu vrstu sabiranja
  ------------------------------------------------------------------------------

 4. #4
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka:broj i pokretni broj nemaju kontakt , osim sa tačkama
  Proces:
  P1 ¤3(0)2¤
  P2 ¤3(1)2¤
  P3 ¤3(2)2¤
  ...

  Name: ss-10.jpg
Views: 490
Size: 21.5 KB

  [S11]-praznina brojevi GN={¤a(b)c¤,...,(d)e¤}
  --------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:Praznina broj je uporedljiv sa drugim praznina brojem i brojem
  Proces:
  P1-¤a(b)c¤ - a+c=z
  P2-¤a(b)c(d)e¤ - a+c+e=z
  P3-¤a(b)c(d)e(f)g¤ - a+c+e+g=z
  ...
  dovođenjem praznina broja (z) se upoređuje kao broj

  [S12]-uporedljivostg praznina broja
  ---------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka: dva i više istih brojeva se mogu napisati u skraćenom obliku
  Proces
  P1{a,a}=af2
  P2{a,a,a}=af3
  P3{a,a,a,a}=af4
  ...
  [S13]-učestalost istog broja

 5. #5
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Ovo se može napisati u skraćenom obliku (konačno,beskonačno)
  -rastuće (a,a+b,a+b+b,...,a+b+b+...+b)
  -opadajuće (a+b+b+...+b,...,a+b+b,a+b,a)
  Proces:
  abc-konačno , c=a+b , c=a+b+b , ... ,c=a+b+b+...+b
  ab-beskonačno
  [S14]-Srcko
  ---------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Srcku se može pridružiti broj koji ne može biti u strukturi srcka
  Proces:
  abc_d ,d_abc ,ab_d , d_ab, d-privezak srcka (broj)
  primeri:
  22100_81,3_55,4_83110
  [S15]-privezak srcka
  napomena-samo jedan broj može biti privezak , dve broja prelazi u složeni oblik srcka,...
  --------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:učestalost broja i srcko imaju zajednički broj
  Proces:
  afn.bc-4f3.212={4,4,4,6,8,10,12}
  afn.b-5f4.3={5,5,5,5,8,11,14,...}
  abcfn-10530f3={10,15,20,25,30,30,30}
  ...
  [S16]-zajednički broj učestalost broja i srcka

 6. #6
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka- dva i više sabiranja mogu se napisati u skraćenom obliku
  Proces:
  5+(.0)2=5
  5+(.1)2=5
  5+(.2)2=5
  5+(.3)2=5
  5+(.4)2=6
  5+2=7
  __________
  5+(.015)2=5f4.17
  5+(.315)2=517
  5+(.0_315)2=5f2.17
  ...
  [S17]-funkcija sabiranja-jednačina
  -------------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:funkcija sabiranja-jednačina može biti i nejednačina
  Proces:
  5+(.0)2=5
  5+(.1)2=5
  5+(.2)2=5
  5+(.3)2=5
  5+(.4)2=6
  5+2=7
  __________
  5+(.015)2>5f4.17
  5+(.015)2<5f4.17
  5+(.315)2>517
  5+(.315)2<517
  5+(.0_315)2>5f2.17
  5+(.0_315)2<5f2.17
  ...
  [S18]-funkcija sabiranja-nejednačina
  ---------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka- Delovi broja i pokretnog broja imaju kontak , kontakt se briše
  Proces:
  Name: ss-11.jpg
Views: 550
Size: 21.3 KB

  6-(.0)2=4
  6-(.1)2=¤1(2)3¤
  6-(.2)2=¤2(2)2¤
  6-(.3)2=¤3(2)1¤
  6-2=4 , sadašnje oduzimanje
  6-(.5)2=¤5(1)1¤
  6-(.6)2=¤6(0)2¤
  [S19]-oduzimanje brojeva

 7. #7
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka: dva i više oduzimanja se mogu skraćeno napisati - jednačina i nejednačina
  Proces:
  6-(.0)2=4
  6-(.1)2=¤1(2)3¤
  6-(.2)2=¤2(2)2¤
  6-(.3)2=¤3(2)1¤
  6-2=4 , sadašnje oduzimanje
  6-(.5)2=¤5(1)1¤
  6-(.6)2=¤6(0)2¤
  ____________________
  6-(.014)2=4f2_¤113(2f3)311
  6-(.014)2>4f2_¤113(2f3)311
  6-(.014)2<4f2_¤113(2f3)311

  6-(.113_516)2=¤113(2f3)311¤_¤516(110)11
  6-(.113_516)2>¤113(2f3)311¤_¤516(110)11
  6-(.113_516)2<¤113(2f3)311¤_¤516(110)11

  6-(.044)2=4f2
  6-(.044)2>4f2
  6-(.044)2<4f2

  ...
  [S20]-funkcija oduzimanja-jednačina-nejednačina
  .................................................. ................................
  Prepostavka: Delovi broja i pokretnog broja imaju kontak , kontakt ostaje ostalo se briše
  Proces:
  Name: ss-12.jpg
Views: 494
Size: 19.8 KB
  Name: ss-13.png
Views: 500
Size: 48.4 KB

  Attached Image
  [S21]-suprotno oduzimanje
  .................................................. ........................
  Prepostavka: dva i više suprotnih sabiranju mogu se napisati u skračenom obliku
  Proces:
  Name: ss-14.png
Views: 513
Size: 64.7 KB
  [S22]-funkcija suprotno odizimanje -jednačina i nejednačina

 8. #8
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka: dva i više sabiranja istog broja može se napisati u skraćenom obliku
  Proces:
  P1, a+a=a×2 , a×b
  P2, a+a+a=a×3 , a×b
  P3, a+a+a+a=a×4 , a×b
  ...
  [S23]-množenje broja
  -------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:u izrazu a×b , b može biti broj 1 i 0
  Proces:
  P1 a×0
  P2 a×1
  [S23a]-množenje sa svim brojevima-dopuna
  ------------------------------------------------------------
  Prepostavka:u izrazu a×b , b može biti suprotna tačka broja
  Proces:
  Name: ss-15.jpg
Views: 532
Size: 27.2 KB
  P1 4×4=16 - sadašnje množenje
  P2 4×(s.1)4=13
  P3 4×(s.2)4=10
  P4 4×(s.3)4=7
  P5 4×(s.4)4=4
  [S23b]-množenje-dopuna sa suprotnom tačkom broja
  ----------------------------------------------------------------
  Prepostavka: dva i više množenja sa suprotnom tačkom može se napisati skraćeno
  Proces:
  P1 4×4=16
  P2 4×(s.1)4=13
  P3 4×(s.2)4=10
  P4 4×(s.3)4=7
  P5 4×(s.4)4=4
  _____________________________
  4×(s.015)4=1634
  4×(s.015)4>1634
  4×(s.015)4<1634

  4×(s.315)4=1034
  4×(s.315)4>1034
  4×(s.315)4<1034

  4×(s.013_5)4=16310_4
  4×(s.013_5)4>16310_4
  4×(s.013_5)4<16310_4

  ...
  [S24]-funkcija množenja-jednačina , nejednačina

 9. #9
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka:mesto gde se delovi brojeva spaja(množenje) se briše
  Proces:
  Name: ss-16.png
Views: 497
Size: 24.7 KB
  Name: ss-17.png
Views: 464
Size: 37.5 KB
  [S25]-množeno oduzimanje
  --------------------------------------------------------------------
  Prepostavka: dva i više množenih oduzimanja može se skraćeno napisati
  proces:
  Name: ss-18.jpg
Views: 475
Size: 42.6 KB
  [S26]-funkcija množeno oduzimanje - jednačina , nejednačina
  ----------------------------------------------------------------------
  Prepostavka:mesto gde se delovi brojeva spaja(množenje) ostaje ostalo se briše
  Proces:
  Name: ss-19.png
Views: 537
Size: 24.9 KB
  Name: ss-20.png
Views: 461
Size: 28.1 KB
  [S27]-množeno suprotno oduzimanje
  -----------------------------------------------------------------

  PDF - o mojoj matematici http://www.fileserve.com/file/XBpzjcw/Sr%C4%91anova

 10. #10
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Dva i više množenih suprotnih oduzimanja mogu se skraćeno napisati , znak = može biti <(>)
  Proces:
  Name: ss-21.png
Views: 472
Size: 49.0 KB
  [S28]-funkcija množeno suprotno oduzimanje
  SM-Ne poznaje funkciju množeno suprotno oduzimanje
  PDF [S1]-[S28]- http://www.fileserve.com/file/4JsUTRS/Sr%C4%91anova
  PDF- na svakih 5 novih prepostavke
  ---------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Tri i više spajanja (množenje ) je nova računska operacija
  Proces:

  Name: ss-22.jpg
Views: 485
Size: 26.6 KB
  P1- 5×(s.3.ß3)5=¤1(1)1(1)1¤
  P2- 5×(s.4.ß3)5=¤1(3)1¤
  -----5×(s.4.ß4)5=¤1(1)1¤
  -----5×(s.4.ß5)5=1
  P3-5×(s.5.ß5)5=5
  [S29]-srki množenja
  SM-Ne poznaje srki množenje
  ------------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Dva i više srki množenja mogu se skraćeno napisati , znak = može biti >(<)
  Proces:
  P15×(s.4.ß) 5=¤1f2(321)1f2¤_1
  5×(s.4.ß) 5>¤1f2(321)1f2¤_1
  5×(s.4.ß) 5<¤1f2(321)1f2¤_1

  P2 5×(.ß3)5=¤1f2(123)1f2(1)1¤
  5×(.ß3)5>¤1f2(123)1f2(1)1¤
  5×(.ß3)5<¤1f2(123)1f2(1)1¤


  ...
  [S30]-funkcija srki množenje - jednačina , nejednačina
  SM-Ne poznaje funkciju srki množenje

 11. #11
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Oduzimanje oblika a-b=0,a-b-b=0 , ... ,a-b-b-...-b=0
  može se drugaćije napisati uz brojanje oduzimanja
  Proces:
  P1 10-(..1)10=0 , (..c)-brojač oduzimanja
  10:10=1
  P2 10-(..1)5=5
  10-(..2)5=0
  10:5=2
  P3 12-(..1)4=8
  12-(..2)4=4
  12-(..3)4=0
  12:4=3
  ...
  [S31]-delenje
  SM-Poznaje delenje , zadaje se aksiomski
  -------------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja mogu se skraceno napisati , znak = može biti >(<)
  Proces:
  20-(..0)
  20-(..1)4=16
  20-(..2)4=12
  20-(..3)4=8
  20-(..4)4=4
  20-(..5)4=0
  Name: ss-23.png
Views: 480
Size: 69.4 KB
  ...
  [S32]-funkcija brojaca oduzimanja (delenje)- jednacina , nejednacina
  SM-Ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prepostavka-[S31] broj b može se zameniti b=(c1-c2) , b=(c1-c2-c3),...,b=(c1-c2-...-cn)
  Proces:
  P1-12-(..1)1=11
  12-(..2)2=9
  12-(..3)1=8
  12-(..4)2=6
  12-(..5)1=5
  12-(..6)2=3
  12-(..7)1=2
  12-(..8)2=0
  12:112=8
  P2-32-(..1)2=30
  32-(..2)4=26
  32-(..3)10=16
  32-(..4)2=14
  32-(..5)4=10
  32-(..6)10=0
  32:224_10=6
  ...
  [S33]- nejednako delenje
  SM-Ne poznaje nejednako delenje
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Poslednji put uređena msbiljanica : 16-12-2011 u 16:52

 12. #12
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Brojac oduzimanja (nejednako delenje) može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti
  >(<) I naznaciti kao nejednacina
  Proces:
  P1- 12-(n..7)1=2 12-(n..7)1>0110 12-(n..7)1<31
  P2- 12-(n..4)2=6 12-(n..4)2>015 12-(n..4)2<71
  ...
  [S44]-brojac oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina
  SM-ne poznaje brojac oduzimanja (nejednako delenje ) jednacina-nejednacina
  __________________________________________________ _________________
  Prepostavka-Dva I više brojaca oduzimanja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina mogu se
  skraceno napisati
  Proces:
  P1- 12-(n..226)2=933 12-(n..226)2>01(_832) 12-(n..226)2<(1034_)1
  P2 12-(n..127)1=1132 12-(n..127)1>01(_1031) 12-(n..127)1<(1233_)1
  [S45]-funkcija brojaca oduzimanja(nejednako delenje) jednacina-nejednacina
  SM-ne poznaje funkciju brojaca oduzimanja ( nejednako delenje)
  __________________________________________________ _______________
  Prepostavka-Dva I više množenja može se skraceno napisati
  Proces:
  Name: ss-20a.png
Views: 448
Size: 31.2 KB
  [S46]- stepen
  SM-Poznaje stepen , dokaz

 13. #13
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Name: pp-16.png
Views: 467
Size: 14.1 KB
  Name: pp-17.png
Views: 431
Size: 42.8 KB
  Name: pp-18.png
Views: 450
Size: 44.0 KB

 14. #14
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Name: pp1.jpg
Views: 449
Size: 29.9 KB
  Name: pp2.jpg
Views: 461
Size: 25.6 KB
  Prepostavka-Stepenovano oduzimanje može se naznaciti kao nejednacina , znak = može biti >(<) I
  naznaciti kao nejednacina
  Proces:
  Name: pp3.jpg
Views: 463
Size: 29.0 KB

 15. #15
  Datum priključivanja
  Nov 2011
  Poruka
  33
  Prepostavka-Dva I više stepenovano oduzimanje jednacina-nejednacina može se skraceno napisati
  Proces:

  Name: ss-29a.jpg
Views: 475
Size: 15.5 KB
  [S51]- funkcija stepenovano oduzimanje - jednacina , nejednacina
  SM-Ne poznaje funkcija stepenovano oduzimanje
  __________________________________________________ ________
  Prepostavka-Mesto gde se delovi brojeva spajaju ( stepenovanje ) ostaje , ostalo se briše
  Proces:

  Name: ss-29aa.png
Views: 457
Size: 49.4 KB
  [S52]-stepenovano suprotno oduzimanje
  SM-Ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje
  __________________________________________________ _____________
  Prepostavka-Stepenovano suprotno oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<)
  I naznacitit kao nejednacina
  Proces:
  Name: ss-29aaa.jpg
Views: 443
Size: 13.0 KB
  [S53]-stepenovano suprotno oduzimanje jednacina-nejednacina
  SM-ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje jednaciana-nejednacina

Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja

Pravila ostavljanja poruka

 • Ne možete postaviti novu temu
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • Ne možete urediti svoje poruke
 •  

VoIP Jeftino telefoniranje sa inostranstvom - www.cent.rs
SEO Optimizacija sajtova
Gift Ideas
Google Oglasi