Student doktorskih studija na Hemijskom fakultetu drži časove hemije osnovcima. Dvočas - 1000 dinara.
Lokacija - Beograd.

064/8969431
Natalija