Zdravo! Pišem naučni rad o uticaju engleskog jezika na slavenske jezike. Treba mi Vaš odgovor u kratkoj anketi:
http://www.esurveyspro.com/Survey.as...2-5bd5fcee034d
Hvala za Vašu pomoć!
Anketa je anonimna i biće iskorišćena isključivo za naučne svrhe.