Google AdWords je brz i jednostavan način pridobijanja visoko fokusiranog oglašivanja na osnovi Cene-Po-Kliku (CPK) nezavisno o broju korisnika. AdWords oglasi se prikazuju pored rezultata pretraživanja na Googleu te na stranicama s rezultatima pretrage ili sadržajem u Google Mreži koja raste iz dana u dan i uključuje među ostalima AOL, EarthLink, HowStuffWorks i Blogger.

Malo drugačije, AdWords je sistem koji razvija Google, a koja omogućava postavljanje reklama na stranice sa rezultatima nakon postavljene pretrage na Google-u. Reklame koje se prikazuju su u sprezi sa pojmom koji je tražen prilikom pretrage. Oglašivač plaća unapred definisan iznos za svaki klik na neku od prikazanih reklama.

Postoji više izraza za ovaj način oglašavanja, možda je Pay-per-Click oglašavanje najprepoznatljiviji (Pay-per-Click advertising).

vise o AdWords kampanjama na sajtu Teshadesign