Facility management (FM) je integracija procesa unutar organizacije za održavanje i razvoj ugovorene usluge, koje podržavaju i poboljšavaju efikasnost svojih primarnih aktivnosti.

Facility management obuhvata multidisciplinarne aktivnosti u okviru izgrađenog okruženja i ima uticaja na ljude i radna mesta.

Efikasno upravljanje objektima, kombinovanjem resursa i aktivnosti je od vitalnog značaja za uspeh bilo koje organizacije. Na korporativnom nivou, FM doprinosi isporuci strateških i operativnih ciljeva. Na dnevnom nivou, efikasno upravlja objektima, omogućava sigurno i efikasno radno okruženje, što je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla, bez obzira na njegovu veličinu i obim.

U takvom okviru, profesionalna disciplina se podiže na viši nivo, FM menadžeri imaju veliku odgovornost za pružanje, održavanje i razvoj mnogih usluga. Oni kreću od imovinske strategije, upravljaju prostorom i komunikacionom infrastrukturom za održavanje zgrade, kao i administracijom i ugovorima.

Facility management integriše planiranje i upravljanje širokog spektra usluga da bi se postigao bolji i ekonomičniji kvalitet. On postaje sastavni deo velikog projekta za upravljanje, zamenu i nadogradnju infrastrukture kao i javnih službi.

FM sektor je sada veliki i složen, on cini mešavinu in-house odeljenja, specijalizovanih izvođača, veliku multiuslužnu kompaniju, koja isporučuje pun spektar dizajna, gradnje, finansija i menadžmenta.

Facility management je veština koja nastavlja da se proširuje, i upravlja sve širim spektrom osnovnih sredstava, pruža usluge i čini ljude uvežbanijim.

Odličan FM između ostalog može da:

Efikasno upravlja imovinom neke organizacije
Unapredi veštinu ljudi u FM sektoru, i pruža prepoznatljive opcije za karijeru
Omogući novi radni stil i proces
Poboljša i projektuje identitet, odnosno imidž radne kompanije
Kao pomoć integracionim procesima u vezi sa promenama, posle pripajanja ili spajanja isporuči kontinuirano poslovanjeRadno vreme Invekte
radinim danima od 8 do 20 casova
telefon: 011/2399-145
fax: 011/2399-151
adresa: Kopaonička 31. 11 000 Beograd
https://www.invekta.rs/facility-managment/