Već duŽi niz godina ovde je sve što se zove nacionalno opasno po drŽavu i izjednačava se sa nacionalizmom. Ja zaista imam mnogo dragih prijatelja raznih nacionalnih pripadnosti. Uvek sam bio ponosan na to što sam Srbin, pravoslavni hrišćanin. Znam mnoge Srbe koji su se u proteklom vremenu odricali svog nacionalnog i čak govorili kako ih je sramota što su Srbi. Naravno da im ne zameram na tome, ali bih voleo da se to promeni.
Kako?
Prvo ću da pokušam da definišem gde leŽi problem, pa ću zatim dati svoje viđenje rešenja. Molim čitaoce ovog teksta da se uključe u diskusiju i daju i svoje viđenje stvari. Naravno, mnogo je toga, ali ću pokušati da definišem bar par problema za početak.

1. Podele
Na našim teritorijama su dugo namerno pravljene razne podele. A najčešće među samim Srbima. Npr. Četnici i Partizani, Ljotićevci i Nedićevci, a u stvari i sad se ljudi ovde, na Žalost, dele na DOS-ovce i one druge... Valjda su navikli tako posle niza godina uticaja raznih interesa...

2. Plata
Kod nas su ljudi naviknuti da idu na posao da bi primili platu. Ma šta to značilo. Mnogi i danas idu na posao, za platu koja im čak i ne pokriva troškove odlaska na posao. Ova čudna pojava se kod nas popularno naziva markica i topli obrok.
Rezultat: Nema mnogo domaćih proizvoda kojima bi mogli da se ponosimo. Sve je zaista bolje iz inostranstva, jer kod nas gotovo niko ne vodi računa o svome i tuđem vremenu, o posvećenosti poslu, pa kao rezultat svega ni o završnoj obradi, kvalitetu ili dizajnu. O ceni da i ne pričamo jer su ljudi naviknuti da plaćaju đubre po ceni koja duplo nadmašuje i neke kvalitetne proizvode od preko.